fbpx

Ihmiset yrityksen takana

 

Jaanan vastuulla Janarandassa ovat työnohjaus- ja valmennuspalvelut. Hän on työskennellyt pitkään yrittäjänä sekä opetus- että esimiestehtävissä. Näin Jaanalle ovat tulleet tutuiksi monenlaiset ihmissuhteisiin, henkilöstöhallintoon ja johtamiseen liittyvät haasteet.

Jaana pystyy samaistumaan hyvin tiukkoihinkin tilanteisiin ja etsimään niihin kanssasi luovia ja eteenpäin vieviä ratkaisuja. Hän toimii valmentavalla otteella niin asiantuntijoiden kuin esimiestenkin työnohjaajana ja etsii ratkaisukeskeisiä lähestymistapoja aina asiakkaidensa parhaaksi. Toisinaan on tärkeintä olla se joku joka kuuntelee, kun asioita ei voi kellekään muulle puhua. Johdon työnohjaajat ry:n jäsenenä sen eettiset säännöt ovat  "punainen lanka" työnohjaukselle.

Jaana pyrkii muuttamaan ongelmia aiheuttavat ajatus- ja toimintamallit myönteisiksi. Menttaalivalmennusta hän käyttää esim. stressinhallinnan ja itsetunnon vahvistamisen osa-alueilla. Ratkaisukeskeisessä lyhyt terapiassa pohditaan yhdessä mitä hyvää tulevaisuus tuo mukanaan.


Parisuhdetyön haasteissa Jaana on määrätietoinen mutta lempeä ohjaaja. Hän auttaa pareja selvittämään ristiriitojaan mm. Solmuja parisuhteessa -menetelmällä. Hän käyttää koko osaamistaan  löytääkseen yhdessä asiakkaiden kanssa parisuhteiden haasteisiin jokaiselle sopivia ratkaisuja.Seksuaalineuvontaa Jaana tarjoaa asiakkailleen pääsääntöisesti parisuhdeneuvonnan yhteydessä, mutta myös yksilökäynneillä sekä erilaisissa koulutuksissa ja työnohjauksellisissa tapaamisissa.

Jaana on toimelias, huumorintajuinen ja helposti lähestyttävä, jalat maassa oleva kuuntelija ja myötäeläjä. Hän on oppinut, että hyvä tulee aina takaisin lähettäjälleen. Jaanalle asiakkaan kohtaamisessa on tärkeintä, että syntyy ajatuksia ja että ajatuksen siemen kehittyy työpaikoilla tai omassa elämässä teoiksi. Käytännönläheisenä ihmisenä hän on huomannut, että kiire kannattaa pysähdyttää, ja kannattaa hengittää ja nauttia juuri tästä hetkestä. Voimavarakeskeisyys ja myönteisyyden näkeminen on hänen tapansa toimia asiakkaiden hyväksi.

Jaanan kantava voima-ajatus on: "Luotan siihen, että kaikki järjestyy parhain päin - AINA!”

Katariinan vastuulla Janarandassa on terapiapalvelut, perhearviointi, neuropsykiatrinen valmennus ja joogaohjaus. Katariina on myös seksuaalineuvoja, seksuaaliterapeutti, seksuaalipedagogi ja Suomen Seksologisen seuran jäsen.

Katariinalla on pitkä työura teollisuuden tehtävissä sekä ammatillisessa koulutuksessa. Yrittäjänä hän toiminut vuodesta 2007. Yrittäjyys onkin Katariinalla veressä, sillä hän on yrittäjäperheen lapsi sekä yrittäjän puoliso.

Kouluttajana Katariina on luova ja ongelmanratkaisutahtoinen.  Katariinalla on vahva kansainvälinen tausta: kokemusta on sekä työskentelystä ulkomailla että monista kansainvälisistä projekteista.

Katariina on lempeä kuuntelija ja ajatusvirtoja eri näkökumiin ohjaava, positiivista voimavaraa ja ratkaisukeskeisyyttä ajava terapeutti, joka on saanut paljon positiivista palautetta työstään. Hän käyttää luovia ja käytännönläheisiä menetelmiä terapiatyössään. Yksilöterapia on lyhytterapiaa, jossa asioita lähestytään uusia toimintamalleja etsien. Parisuhdeasiakkaisen pulmat voivat olla parisuhteessa, seksuaalisuudessa tai perhetilanteissa.
Perhearvioinnissa tarkastellaan perheen voimavaroja ja vahvuuksia sekä haasteita perheenä, mutta lasten hyvinvointi ja "lasten ääni" ovat menetelmässä etusijalla. Perhearviointi voi olla osa parisuhdeneuvontaa. Seksuaalineuvonta on luonnollinen osa parisuhdeneuvontaa.

Katariinan vastaanotolle voi tulla kaikissa seksuaalisuuden pulmissa ja kysymyksissä. Lisäksi Katariina tekee seksuaalikasvatustyötä. Mainittakoon vielä, että Katariinalla on osaamista kohdata myös lapsikohteista seksuaalisuutta kiinnostusta omaavia asiakkaita.

Luonteeltaan Katariina on iloinen, empaattinen, huumorintajuinen ja jämpti. Hänelle on tärkeää, että asiakas tulee kuulluksi ja että tämä saa uusia näkökulmia ajatustensa tueksi ja vaihtoehdoiksi. Arvostava kuuntelu ja puhuminen sekä kiitollisuus ovat avainsanoja Katariinan terapiatyössä.  

Katariinan kantava voima-ajatus on " Toivo tekee hyvää sielulle!"

Ihmiseen kannattaa investoida. Me autamme sinua rakentamaan parempaa elämää ja työhyvinvointia. 


Tulosta   Sähköposti