Perhearviointi

Perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointi

Perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointi on menetelmä, jossa lähtökohtaisesti tuetaan lapsen ja nuoren kasvua perheessä. Arviointi vahvistaa perheen tunne- ja toimintasiteitä sekä antaa kaikille perheen jäsenille yhtäläisen mahdollisuuden vaikuttaa perheen toimivuuteen.
Perhearvioinnin avulla perheen toimintakykyä, vahvuuksia ja vaikeuksia voidaan kuvata yksityiskohtaisesti ja suhteellisen objektiivisesti havainnoiden. Perhearviointi on yksi perheterapian muoto, ja sen tarkoituksena on arvioida perhettä kokonaisuutena.

Kenelle?
Perhearviointi on hyvä menetelmä kaikille perheille, joissa on lasten ja aikuisten välisiä toistuvia ja elämää rajoittavia konflikteja. Ensisijaisesti perhearviointi toimii sosiaalihuollon tukena ja ennaltaehkäisevästi.
Kun perheessä on murrosikäisiä lapsia, neuropsykiatrisia ongelmia tai masennusta tai kun kyseessä on uusioperhe, kulttuurit kohtaavat ja pelisääntöjä on joskus vaikeakin määritellä perheen kesken.  Perhearvioinnin kautta löydetään perheenjäsenten vahvuuksia ja rooleja, jotka voivat toimia suunnannäyttäjinä perheen toimivuudelle tulevaisuudessa. Toimivuuden mahdollistajana toimii arvioija.

Perhearviointi on hyvä toimintamalli silloin kun
◦ suunnitellaan lapsen ja perheen mahdollisesti tarvitsemia palveluita, tukitoimia tai interventioita
◦ kun arvioidaan ja mitataan perhetyöstä seuraavia muutoksia
◦ kun suoritetaan tutkimusta perhe-elämän ja perhesuhteiden alueella.

Miten?
Perhearvioinnissa työntekijä haastattelee perhettä. Jotta tuloksia saadaan näkyviksi ja toimiviksi, tapaamisia on kymmenen, ja ne pidetään viikon tai kahden välein. Tapaamiset järjestetään ensisijaisesti perheen kotiin. Yksi tapaaminen kestää 1,5 tuntia ja sen aikana työntekijä haastattelee kaikkia perheen jäseniä sekä antaa perhetehtäviä. Haastattelussa ja havainnoinnissa esiin tulevat asiat kirjataan yhteisesti perheen kanssa arviointilomakkeisiin.
Haastatteluissa työntekijä kysyy perheen taustoista ja luonteesta, järjestäytymisestä, liittoumista, tunne-elämästä ja kommunikoinnista, vanhemmuudesta, sopeutumiskyvystä sekä identiteetistä.
Perhearviointi ei arvioi suoraan asumiseen liittyviä asioita, työllisyyteen vaikuttavia seikkoja tai taloudellisen aseman vaikuttavuutta.  Perhearvioinnin pääpaino on sosiaalisessa toimivuudessa sekä perheen voimavarojen riittävässä ja tarkoituksenmukaisessa käytössä.

Miksi?
Perhearviointi toimii silloin, kun perheessä on ristiriitatilanteita ja perheen keskinäinen kommunikointi vaikeutuu. Kotona on tilanteita, joissa vanhemmat eivät koe saavansa yhteyttä lapsiin tai joissa lapsi ei ymmärrä aikuisen ohjeita ja neuvoja tai niiden tarkoitusperää. Perheen arviointiin voidaan liittää parisuhdekoulua, jotta vanhempien kommunikointi ja suhde saadaan koko perhettä tukevaksi.
Perhearvioinnista on saatu paljon hyviä tuloksia. Sosiaalihuollon tarve on vähentynyt perheissä ja itseohjautuvuus lisääntynyt. Perhearviointiin otetaan mukaan kaikki ne henkilöt, joita perhe siihen toivoo. Heitä voivat olla opettaja, sosiaalityöntekijä/perhetyöntekijä, sijaisvanhemmat, biologiset vanhemmat, poismuuttaneet sisarukset, isovanhemmat jne. Heidän ei tarvitse sitoutua arviointiin koko ajaksi, vaan he voivat osallistua silloin, kun heitä koskevaa asiaa käsitellään.

Mistä apua?
Perhearviointi on suunniteltu sosiaalityön tueksi. Sen tehtävänä on ennaltaehkäistä ja vähentää konfliktitilanteita ja mahdollisia huostaanottoja. Perhearviointiin voit päästä oman kuntasi/kaupunkisi sosiaalitoimen kautta. Perhearviointia käytetään mm. perhekodeissa ja neuropsykiatrisen valmennuksen tukena.
Perhearviointia voidaan liittää myös neuropsykiatrisen valmennuksen tueksi valmennettavan puolisolle tai perheelle. 

Perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointi vahvistaa perhettä, tukee perheen avointa vuorovaikutusta sekä voimistaa perheen tunnesiteitä.

Ota yhteyttä: Katariina Pohjoiskangas, perhearvioija, neuropsykiatrinen valmentaja, parisuhde- ja seksuaalineuvoja, seksuaaliterapeutti p. 041-5252768 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 


Tulosta   Sähköposti