Solmuja Parisuhteessa ®

Solmuja parisuhteessa -neuvontamenetelmä

Parisuhteen vaikeuksien selvittäminen ja ymmärtäminen on taito, jota voi opetella. Solmujen avaaminen ei auta vain paria itseään, vaan myös lapsia, ja siten parantaa kodin ilmapiiriä sekä suhteen jatkuessa että erotilanteessa. Solmujen avaaminen on mahdollisuus myös rakkaudelle. Menetelmä on tutkittu ja sen tulokset ovat olleet todella hyviä. On siis aika siirtyä sanoista tekoihin ja avata solmut.
Solmuja parisuhteessa® on Kataja Parisuhdekeskuksessa kehitetty toimintamalli suhteen kriisien selvittämiseksi.Malli perustuu tutkittuun ja toimivaan luovaan ristiriitojen ratkaisumalliin, jossa käsiteltävää asiaa (parisuhteen solmua) tarkastellaan koko tietoisuutta hyväksi käyttäen.

Työskentelyn tavoitteet

Tavoitteena on lisätä ymmärrystä puolisoiden välillä ja auttaa kumpaakin ymmärtämään myös toisen näkökannalta, mistä solmutilanteessa on kysymys. Miten solmu on syntynyt, mitä tunteita ja millaisia käsittelemättömiä asioita siihen liittyy? Kun molemmat ymmärtävät, mistä on kysymys, on selkeämpää miettiä sitä, mitä kumpikin tahtoo tässä tilanteessa ja millainen toiminta auttaa pääsemään päämäärään. Lisäksi tavoitteena on opetella muutamia puhumiseen ja kuuntelemiseen liittyviä perustyökaluja sekä ristiriitojen ratkaisutaitoja.

Kumpikin osapuoli miettii ja puhuu asiaan liittyvistä menneistä tapahtumista, tunteistaan, kehon reaktioistaan ja omista tulkinnoistaan, arvoistaan ja tarpeistaan. Vasta tämän jälkeen ryhdytään miettimään, onko halua jatkaa parisuhdetta yhdessä vai halutaanko erota. Prosessi antaa mahdollisuuden pohtia parisuhteen jatkuessa sitä, millaisen suhteen molemmat osapuolet haluavat. Erotilanteissa puolestaan prosessi mahdollistaa asioiden hyväksymisen ja asiallisen eron mahdollisuuden. Lopuksi suunnitellaan ja ideoidaan yhdessä tulevaisuuden konkreettista toimintaa.
 
”Solmuja parisuhteessa” on tarkoitettu kriisissä oleville pareille. Ilmoittautuminen ja alkuhaastattelu avaa prosessin.
 
Tapaamiset sisältävät kahdeksan aihetta
◦ Keitä me olemme?
◦ Miten tähän on tultu?
◦ Miltä tuntuu?
◦ Seksuaalisuus solmussa?
◦ Missä ollaan nyt?
◦ Mitä tahdon?
◦ Miten toimitaan?
◦ Mitä eväitä saatiin?
 
Tapaamiskerrat sisältävät ohjattua teematyöskentelyä. Kotitehtävät ja matkapäiväkirja auttavat työstämään asioita.

Solmun aukaiseminen ei onnistu, mikäli muutoksia ei tehdä arkielämässä. Meidän tehtävänämme on auttaa työskentelyä etenemään johdonmukaisesti ja olla ulkopuolinen peili teidän tilanteestanne. Tarvittaessa toimimme myös ”tulkkina” välillänne.

Työskentelyn pelisäännöt
1) Luottamuksellisuus
2) Omavastuisuus ja sitoutuminen työskentelyyn
3) Pyrkimys käyttää puhumisen ja kuuntelemisen perustaitoja

Luottamuksellisuus tarkoittaa sitä, että neuvojat ja osallistujat eivät puhu muiden kuin teidän ja ko. ryhmän kanssa tapaamisissa keskusteltavista asioista. Myös henkilötietonne ovat luottamuksellisia.
Omavastuisuus merkitsee sitä, että kumpikin puoliso on itse vastuussa työskentelystään ja sen syvyystasosta. Sitoutuminen työskentelyyn liittyy samaan asiaan. Kukaan toinen ei voi ratkaista asioita puolestasi, vaan sinun täytyy itse tehdä työ yhdessä kumppanisi kanssa. Kumpikaan kumppani ei voi ratkaista asiaa yksin. Solmu ei koskaan ole pelkästään jommankumman syy, vaan molemmat osapuolet ovat osallisia tavalla tai toisella. Osallisuus solmun syntymiseen on eri asia kuin syyllisyys.
Pyrkimys käyttää puhumisen ja kuuntelemisen perustaitoja tarkoittaa sitä, että molemmat puhuvat avoimesti omista ajatuksistaan ja tunteistaan. Kumpikaan ei siis puhu puolisonsa puolesta eikä myöskään pyri tulkitsemaan puolisonsa ajatuksia. Kun on toisen vuoro puhua, hänen annetaan puhua loppuun. Keskeyttämättä.

 

Työskentely on haastava, mutta myös erittäin antoisa prosessi. Yksilötehtävät tukevat itseymmärryksen syventymistä. Avoin ja toista kunnioittava puhuminen sekä toisen aktiivinen kuunteleminen lisäävät keskinäisen ymmärryksen lisäksi läheisyyttä. Yhteinen ponnistelu kasvattaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja me-henkeä sekä antaa eväitä tulevaisuutta varten. Prosessin läpikäyneet pariskunnat ovat olleet todella tyytyväisiä lopussa.

Osallistujien tulee sitoutua koko prosessiin ja tapaamisiin.

Joitakin palautteita asiakkailtamme:
”Sä pelastit meidän elämän.”
”Meidän tämän vuoden paras teko oli tulla tänne luoksesi.”
”Miksi näitä asioita ei itse muista, mutta hyvä kun on joku joka muistuttaa.”
”Monesti oli vaikeaa ja raskasta lähteä tapaamiseen, mutta joka kerta oli niin paljon parempi mieli kotiin lähtiessä.”
”Ihana kun vihdoin pystyi puhumaan oikeista asioista ja se ei mennyt riitelyksi."
”Mahtavaa kun pääsi juurikin asian ytimeen, eikä puhuttu asian vierestä.”
”Ilman sinua tämä ei olisi onnistunut.”

 

Vastaanottopaikat
Nevanperäntie 50, 84100 Ylivieska
Jaana Mäntylä: parisuhde- ja seksuaalineuvoja, eroryhmien ohjaaja, työnohjaaja, erityisopettaja sekä työyhteisö- ja esimiesvalmentaja

Jannentie 1, 69600 Kaustinen ja Yliopistonkatu 60 A, 7krs. 33800 Tampere
Katariina Pohjoiskangas: seksuaaliterapeutti, parisuhde- ja seksuaalineuvoja sekä -pedagogi, ammatillinen opettaja, neuropsykiatrinen valmentaja, perhearvioija

Tapaamiset myös Skype-yhteyksin


Tulosta   Sähköposti