Seksuaalikasvatus

Seksuaalikasvatus on kasvatusvastuisille yhteisöille, kouluille ja oppilaitoksille suunnattu palvelu. Pedagogisella ammattitaidolla suunnittelemme aihekohtaiset oppitunnit niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin. Kohderyhminä voivat olla myös perhe- ja nuorisokodit tai työyhteisöt, jotka tarvitsevat lisäkoulutusta seksuaalikasvatuksen laaja-alaisista aiheista. Seksuaalikasvatusta voidaan pitää myös lasten ja nuorten vanhemmille esim. vanhempainilloissa tai omissa teematapahtumissa.

Haluaisitko tietää, miten ohjata ihmistä seksuaalisuuden polulla?
• Haluaisitko oppia puhumaan seksuaalisuuden asioista luontevasti?
• Tiedätkö mihin ohjata seksuaalisuutensa kanssa hukassa olevaa ihmistä?

Järjestämme eri mittaisia räätälöityjä koulutuksia ympäri Suomen. Opetushenkilöstölle seksuaalikasvatus on oiva Veso-päivien aihe, mutta se tarjoaa myös muille ohjaus- ja hoitotyön ammattilaisille paljon ajankohtaista tietoa ja taitoa.

Koulutus antaa valmiuksia kohdata ihminen oman seksuaalisuutensa kanssa eri ikävaiheissa ja tilanteissa. Koulutuksessa saat tietoa ja taitoa ohjata, tiedottaa ja neuvoa. Koulutuksen tavoitteena on lisätä tasavertaista asiakaskohtelua ja työntekijöiden tietoisuutta seksuaalisuuden laaja-alaisesta maailmasta. Koulutuksessa saat mahdollisuuden pohtia omia ja työyhteisön käytännön taitoja, eettistä vastuullisuutta, kriittistä ajattelutaitoa ja itsetuntemusta. Koulutus antaa valmiudet ohjata asiakkaita eri ikävaiheissa seksuaaliterveyttä edistävästi ja tukevasti.

Koulutus voi olla suunnattu eri ammattiryhmien edustajille ammatilliseksi lisäkoulutukseksi. Kohderyhmänä voivat olla mm. koulukuraattorit – ja terveydenhoitajat, sosiaali- ja perhetyöntekijät, lasten ja nuorten ohjaajat, opettajat, opinto-ohjaajat, päiväkodin työntekijät, nuorisotyöntekijät, henkilökohtaiset avustajat, hoitohenkilöstö, sekä aloihin liittyvät opiskelijat, liikuntapalveluiden tuottajat, valmentajat ja ohjaajat sekä muut asiasta kiinnostuneet.

Seksuaalipedagogiikkaamme ohjaavat yleiset seksuaalikasvatuksen tavoitteet, arvot ja asenteet, ihmiskäsitys, tiedon käsitys, oppimiskäsitys ja käyttöteoria. Opetusmenetelmämme ovat osallistavia ja yhteistoiminnallisia. Koulutus sisältää tarvittaessa työnohjauksen. Koulutus sisältää koulutusmateriaalit.

Koulutuksen järjestää Janaranda:
Katariina Pohjoiskangas: seksuaaliterapeutti, parisuhde- ja seksuaalineuvoja sekä -pedagogi, ammatillinen opettaja, neuropsykiatrinen valmentaja, perhearvioija.
Jaana Mäntylä: parisuhde- ja seksuaalineuvoja, eroryhmäohjaaja, erityisopettaja, johdon työnohjaaja, työyhteisö- ja esimiesvalmentaja.


Tulosta   Sähköposti