Esimiesvalmennus ja -työnohjaus

Johdon työnohjaus

Kuka sparraa sinua esimiehenä?

Johdon työnohjaus / valmennus on tutkitusti yksi parhaista keinoista kehittää omaa esimiestyötä. Johdon työnohjaus vaikuttaa mm. ammatti-identiteetin vahvistumiseen, työn laatuun, tehokkuuteen ja työssä jaksamiseen. Johdon työnohjaaja toimii peilinä esimiehelle ja auttaa selkeyttämään ydinasioita erilaisilla valmennuksen menetelmillä ja keskusteluilla.
Johdon työnohjaus on prosessi, jossa tapaamisia on 3-4 viikon välein. Tapaamiset ovat vaitiolovelvollisia ja perustuvat luottamukselliseen suhteeseen. Työnohjaus on tavoitteellista toimintaa, ja aihealueet nostetaan esimiehen masta työn arjesta.

Organisaatioiden johdolle sekä lähiesimiehille suunnatun työnohjauksen tarkoitus on tukea johtajia ja lähiesimiehiä heidän perustehtävänsä eli johtamisen toteuttamisessa. Tarkastelun kohteena voivat olla ohjattavan omat käsitykset johtajuudesta ja sen toteutuksesta, johtajan rooli/positio työyhteisössä/organisaatiossa tai johtajuus erilaisissa työelämän ilmiöissä, kuten esimerkiksi muutosprosesseissa.

Miksi johdolle työnohjausta?

Esimiestyöhön kuuluu usein samanaikaisesti kehittämistyötä, henkilöstön tukemista ja johtamista, hallinnollisia tehtäviä ja tulosvastuullisuutta. Työ on haastavaa, sillä esimiehen tehtävä organisaatioissa on kantaa ja suodattaa paineita moneen suuntaan. Esimiestehtävän hyvä hoitaminen edellyttää yleisen psyykkisen toimintakyvyn ja kypsyyden lisäksi myös kokonaisvaltaista elämänhallintaa.

Työnohjaaja auttaa johtajaa käsittelemäänsellaisia kysymyksiä, joita saattaa olla vaikeaa pohtia alaisten tai oman esimiehen kanssa. Työnohjaaja on johtajan neutraali keskustelukumppani, jonka tehtävä on tukea johtajuutta ajoittain haastavassakin roolissa.

Yksilötyönohjaus

Työnohjauksessa esimies saa tukea sekä johtamisesta että itsestä johtajana. Toissijaisesti työnohjaus vaikuttaa myös johtamiseen eli siihen, miten johtajuutta toteutetaan käytännössä.
Työnohjauksessa pureudutaan usein myös esim. kehittämisen eri prosesseihin, henkilöstöhallinnon kysymyksiin, omaan ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen sekä henkilökohtaiseen hyvinvointiin.

Ryhmätyönohjaus

Ryhmätyönohjaus johtajille/esimiehille toteutetaan yleensä samassa organisaatiossa samalla tasolla oleville henkilöille. Ryhmätyönohjauksen etuna on kollegiaalisen verkoston vahvistuminen ja sen hyödyntäminen henkilökohtaisessa kehittymisessä.
 

PROSESSI / MUUTOSTYÖNOHJAUS

Prosessityönohjaus on avuksi uuden toiminnan kehittämisessä tai organisaation muutosprosessissa.

Laadukkaalla ja johdonmukaisella työnohjauksella voidaan säästää kustannuksia esimerkiksi sairaslomien vähenemisenä. Jos aikataulusi on tiukka tai olet paljon "tien päällä", Janaranda tarjoaa myös Skypen kautta tapahtuvaa työnohjausta joka joustaa sinun tarpeisiisi.

Esimiesvalmennus

Johdon valmennus tukee esimiesasemassa työskenteleviä henkilöitä tai ryhmiä niin johtamisessa kuin henkilökohtaisessa johtajuudessakin. Valmennus selkeyttää johtajan roolia, vastuuta ja tehtäviä. Samalla se vahvistaa niin psykologisia kuin käytännöllisiäkin valmiuksia vastata erilaisiin johtamisen ja johtajuuden haasteisiin. Valmennus on lähellä työnohjausta, mutta aihealueet on yleensä tarkemmin määritelty etukäteen ja valmennusprosessi on lyhytkestoisempi.

Aihealueet voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia
• esimiehen työhyvinvointi, jaksaminen ja itsensä johtaminen
• esimiehenä kehittyminen ja uusien osaamishaasteiden tunnistaminen
• ajanhallinta ja työtehtävien priorisointi
• jämäkkyys ja rajojen asettaminen
• palaverikäytännöt
• haastavat tilanteet työyhteisössä ja niiden puheeksiotto
• työyhteisösovittelu
• delegointi ja jaettu johtajuus
• muutoksessa johtaminen
• työhyvinvoinnin johtaminen
• erilaiset persoonallisuudet työyhteisössä ja johtajina
• kehityskeskustelu käytännöt
• valmentava johtajuus ja oma käyttöteoria johtamiseen
• palautteen anto ja vastaanottaminen
• minä johtajana - mihin päätökseni perustuu
• tietoisuustaidot esimiestyössä
• akuuttien työssä tapahtuneiden tilanteiden reflektointi
Tapaamiset ovat aina vaitiolovelvollisia ja perustuvat luottamukselliseen suhteeseen.

Haluaisitko olla valmentava esimies?
Voit valmentautua yksilöllisesti kanssani valmentavaksi esimieheksi. Kysy lisää valmiista palvelupaketistani.

Jaana Mäntylä: työnohjaaja, NLP-master, mentaali- , työyhteisö- ja esimiesvalmentaja, erityisopettaja, parisuhde- ja seksuaalineuvoja, eroseminaariohjaaja
0400 796 578 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Janarandan valmennuksissa käytettäviä toimintatapoja

• Asiakaslähtöisyys: sinä itse asetat omat tavoitteesi, johon yhdessä pyrimme.
• Tavoitelähtöisyys ja tulevaisuussuuntautuneisuus: menneisyyttä tarkastellaan vain voimavarana, tulevaisuutta uteliaan positiivisesti täynnä mahdollisuuksia.
• Voimavarakeskeisyys: sinussa on voimaa, jos se on hukassa niin etsitään yhdessä.
• Poikkeuksien ja edistyksen huomioiminen: mikään ei tapahdu hetkessä, rakennetaan tiili kerrallaan ja iloitaan joka onnistumisesta.
• Myönteisyys, luovuus, leikillisyys ja huumori: töissä ei ole kiellettyä viihtyä.
• Hyödyntäminen ja konstruktiivinen näkemys: sallitaan erilaiset ja uudet tavat oppia ja tehdä töitä, ravistellaan lempeästi vanhoja tapoja.
• Yhteistyö ja kannustus: kun annat positiivista palautetta, myös saat sitä, ja se mihin keskityt kasvaa, niin töissä kuin kotonakin.
 
Jaana Mäntylä: työnohjaaja, NLP-master, mentaali- , työyhteisö- ja esimiesvalmentaja erityisopettaja, parisuhde- ja seksuaalineuvoja, eroseminaariohjaaja
0400 796 578 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kaikkien palveluiden perusperiaate on luottamus sekä sitoutuminen tavoitteeseen/tulokseen.


Tulosta   Sähköposti