fbpx

Työnohjaus

Työnohjaus auttaa tuomaan vahvuudet esiin

 

Työnohjaus on menetelmä, jossa työstä nousevat asiat ja kokemukset käydään reflektiona läpi tavoitteellisesti, työntekijän omaan tahtiin ja omalla halulla.

Janarandan työnohjaus on tavoitteellista ja määrätietoista toimintaa, jossa saatamme asiakkaan omat arvot näkyviksi. Haluamme saada sinut kuuntelemaan itseäsi ja ajatuksiasi. Autamme sinua tuomaan lempeästi esiin parhaat puolesi saadaksesi ne loistamaan. Hyvän kierre voi alkaa hyvästä työilmapiiristä, jolloin jaksat työssäsi, osaat nauttia siitä, olet tuottava työntekijä työnantajallesi ja jaksat nauttia elämästäsi myös työn ulkopuolella.

Työnohjauksen tavoitteena on löytää ratkaisuja työn sujuvuuden parantamiseksi, kuormittavuuden vähentämiseksi ja oman ammatillisen oppimisen edistämiseksi.

Työnohjausprosessin päätavoite määritellään aina yksilökohtaisesti työnohjaajan, työnohjattavan ja ohjattavan esimiehen kesken.


YKSILÖTYÖNOHJAUS
Yksilötyönohjauksella tarkoitetaan kahdenkeskistä ja säännöllistä ohjaussuhdetta, jossa ohjattava ja ohjaaja työskentelevät yhteistyössä ammattilaisina. Työnohjauksella pyritään lisäämään ammatillista osaamista, työmotivaatiota ja työhyvinvointia sekä ehkäisemään uupumusta, stressiä ja rutinoitumista. Yksilötyönohjaus antaa mahdollisuuden omaan ammatilliseen kasvuun ja ammatillisen kehittymisen arviointiin. 

TYÖPARIN TYÖNOHJAUS
Työparina työn tekeminen on antoisaa  ja haastavaa. Työparin keskinäinen luottamus ja avoimuus vaikuttavat oleellisesti työn laatuun. Työparin yhteisessä työnohjauksessa tutkitaan työprosesseissa kohdattuja tilanteita ja haasteita sekä kehitetään ja vahvistetaan työparin yhteistyötä ja työtapoja

TIIMITYÖNOHJAUS
Tiimityönohjauksessa kehitetään tiimin sisäistä vuorovaikutusta, yhteisiä periaatteita ja työtapoja sekä kehitetään tiimin toimintaa.  

RYHMÄTYÖNOHJAUS
Ryhmätyönohjaus on ryhmässä tapahtuvaa työnohjausta, jonka sisältönä̈ voi olla potilas-/asiakassuhteiden tai oman työotteen jakaminen ja käsittely muiden kanssa. Ryhmätyönohjaus mahdollistaa uusien, erilaisten näkökulmien saamisen omaan työhön. Työnohjausryhmän voivat muodostaa esim. saman ammattiryhmän edustajat eri työyksiköistä.

TYÖYHTEISÖN TYÖNOHJAUS
Työyhteisön työnohjauksen tavoitteena on moniammatillisen yhteistyön kehittäminen. Yhteisten toimintaperiaatteiden luominen ja selkiyttäminen auttaa yhteisöä sitoutumaan asetettuihin tavoitteisiin ja työtapoihin. Jakamalla kokemuksia ja ammatillista osaamista pyritään keskinäisen luottamuksen lisääntymiseen, selkiytymiseen ja työilmapiirin parantamiseen.

POTILASTYÖNOHJAUS
Hoitotyön työnohjauksen tavoitteena on toimia hoidon laadun varmentajana. Työnohjauksessa hoidollisia kysymyksiä tarkastellaan hoitosuhteessa esiin nousevien vastatunteiden kautta. Potilastyönohjaus voi toteutua yksilö- tai ryhmätyönohjauksena.  

PROSESSI / MUUTOSTYÖNOHJAUS
Prosessityönohjaus on avuksi uuden toiminnan kehittämisessä tai organisaation muutosprosessissa.

Kenelle työnohjaus sopii?

Työnohjaus sopii sinulle, joka haluat löytää työhön liittyviin asioihin uusia näkökulmia ja kehittyä työssäsi.
Monet pohtivat, miten selvitä työtaakastaan ja työpaikan arkirutiinien sotkuista. Samassa tilanteessa olevien kanssa keskusteleminen ja toisten kertomusten kuunteleminen tuo uusia näkökulmia ja helpotusta omiin huoliin.
Työnohjaus vapauttaa ohjattavan käyttöön sitä energiaa, joka on sitoutunut erilaisiin ongelmiin, keskeneräisiin ja vaikeisiin asioihin.
Työnohjaus ei sovi sille, joka haluaa valmiita neuvoja, kaipaa opettajaa tai etsii nopeita tuloksia. Työnohjaus ei ole terapiaa.
Kaikkien palveluiden perusperiaate on luottamus sekä sitoutuminen tavoitteeseen

Työnohjauksesta voi saada
• uusia näkökulmia ja ideoita työn tekemiseen
• oppia työn analysoinnista
• vapautusta ylikriittisyydestä
• lisää itseluottamusta
• vahvemman ammatti-identiteetin
• rohkeutta työhön
• uusia kommunikointitaitoja
• keinoja estää työuupumusta
• apua stressinhallintaan
• keinoja työtehtävien rajaamiseen
• oppia oman käytöksen säätelystä
• eväitä itsensä kehittämiseen
• selvyyttä siihen, mitä (työ) elämässä oikeasti haluaa

Asiakkaiden palautteita:
”Ihana kun joku ymmärtää.”
”Voi kun helpotti, kun sai asiat sanottua ääneen.”
”Voiko tämän ajatella näinkin yksinkertaisesti?”
”Olipa erikoista katsoa asiaa eri näkökulmasta, sehän näytti ihan erilaiselta.”
”Asioiden avaaminen keskustelemalla auttaa itseä prosessoimaan haasteellisia tilanteita.”
”Asioista keskusteleminen ja asioiden purkaminen helpottaa.”
”On ollut aika ja paikka, jossa on saanut rauhoittua pohtimaan sen hetkistä työtilannetta ja haastavia tilanteita.”
”On saanut tukea omille ajatuksilleen, mutta toisaalta myös uusia näkökulmia.”
”Jo pelkästään esim. haastavien tilanteiden/asioiden jakaminen on helpottanut.”
”Muiden juttujen kuunteleminen antaa perspektiiviä ajatella omiakin kuvioita.”
”Monipuoliset aihe alueet työnohjaajalla, jos meillä ei ole ollut omaa case-tapausta.”
”Rauhoittavia ja ajatuksia herättäviä rentoutuksia työnohjaajalla.”
”Aika ja paikka pysähtyä ja ajatella itseä.”

 

Pyydä tarjous:
Tarjoukseen sisältyy kaksi ensimmäistä tapaamista, jotka eivät velvoita jatkotapaamisiin.

Jaana Mäntylä: työnohjaaja, NLP-master, mentaali- , työyhteisö- ja esimiesvalmentaja erityisopettaja, parisuhde- ja seksuaalineuvoja, eroseminaariohjaaja
0400 796 578 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kaikkien palveluiden perusperiaate on luottamus sekä sitoutuminen tavoitteeseen/tulokseen.

 

 


Tulosta   Sähköposti